دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۸

با پرّ کاه در عظمت،کهکشان مرا(دیوان : ۱۱۸ )شاعر در قطعـه ی ” نوکری “نیز از شغل دولتـی می نالـد و آن را نوکـری قلمداد می کند.عمـــر مـــن با همـــه در بــــه دری شــد بـــه نـــادانی و غفلــت، سپریبهتـــر از نـــوکـــریـم بـــود اگـــر رفتــــه بــــودم ز پی پیــلـــــه وریحیف باشـــد کــه به خــدمت گذرد دوره […]