دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۲۳

یا :چه حاصل است ز تن چون در آن نماند رمق؟چه نشئه است به خم گر در آن نبود نبید(دیوان :۱۸۳)شاعر در ترغیب خواننده به مهرورزی وخوش اخلاق بودن این مطلب را در قالب تمثیل، به روانی و زیبایی بیان می کند :با بدان هم نیکویی کن زانکه با احسان تو را با همـه درنـده […]