دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق دانشگاهی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۷

ما همچو ملتیم که آن را زوال نیست تو همچو دولتی که بود صد خطر تو رادر چنین فضای پر اختنـاقی کـه محصول استبـداد است، بسیار بجا از زبـان مـرغ حـق می گوید :(دیوان : ۳۰ )بر سر شاخ شبی مرغ حقی گفت به جفت که از این حق حق بیهـوده روانم آشفتتا به کی […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

فایل دانشگاهی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۵

چگونه رایحه بخشد ستاره اش بدرخشد گلی کـه سـر زد و پژمرد در کنار کویریبا وجود شکوه از قـدرناشناسی مردم ،از گوهر مناعت طبع خود سخن می گوید و صراحتا از آن دفاع می کند:من آن کسم ز مناعت که در پناه قنــاعت نه زیر بار وزیرم نه ریزه خوار امیریاگرچه خویش ستایی بد است […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

منابع مقالات علمی : تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۵

چگونه رایحه بخشد ستاره اش بدرخشد گلی کـه سـر زد و پژمرد در کنار کویریبا وجود شکوه از قـدرناشناسی مردم ،از گوهر مناعت طبع خود سخن می گوید و صراحتا از آن دفاع می کند:من آن کسم ز مناعت که در پناه قنــاعت نه زیر بار وزیرم نه ریزه خوار امیریاگرچه خویش ستایی بد است […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

سایت مقالات فارسی – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۶

شـــاه سالی کـــه به ناییـــن آمـــد بــــود مهمـــان حســـام الســاداتمی کُشــد هـر کــه دروغی بخــورد قســـم جـــــان حســـام الســـادات” این شعــر سی بیت و بر همین منوال سروده شده است.همین اثر دوران کودکی بقـایی نشان دهنده ی درک او از سبک سـاده و روان و طنـز آفرین ایرج میـرزا است.اگر اشعار ایرج از مقـوله ی […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

منابع مقالات علمی : تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۷

وی در دوران کودکی طبع شعر داشتـه اما جمع آوری نشده است.به دلیل شرایط نامناسب و مساعد نبودن زمینه ی روحی به خـاطر شغل پرزحمت و ملال آورش،گل شعری از بوستان طبعش نروییده و با خاطر حزین،شعر تری نسروده است.به دور کودکی هم با ملاحت ،شعـر می گفتم نکردم ضبط تا ثبتش کنم اکنون به […]