پایان نامه های ارشد سری هجدهم

روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان …

۲-۱- آب هوا (اقلیم)اقلیم واژه ای عربی است که از کلمه یونانی کلیما (Climate) گرفته شده و در فارسی به نام کلی آب و هوا به کار برده می شود . ( علیزاده وهمکاران ، شماره ۱۸۲)در لغت نامه دهخدا اقلیم به معنی خمیدگی ؛ انحنا و انحراف و اصطلاحا به معنی تمایل و انحراف ناحیه ای […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

لایه های سیاه گرانش گوس بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- قسمت …

بردار کلینگ برای متریک (n+1)- بعدی عبارت است از:(۴-۲-۱۶)که مولد نول افق رویداد میباشد. در رابطهی فوق،  همان  امین مولفهی سرعت زاویهای افق بیرونی است که با استمرار تحلیلی متریک بهدست میآید. برای سرعت زاویهای افق بیرونی با توجه به (۳-۱۰-۶) داریم:(۴-۲-۱۷)با استفاده از رابطهی دما، (۳-۱۰-۲)، و نیز معادلهی (۴-۲-۱۶)، میتوان دما را بهصورت زیر نوشت:(۴-۲-۱۸)در […]

پایان نامه های ارشد سری هجدهم

سایت مقالات فارسی – لایه های سیاه گرانش گوس بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی- …

اگر بخواهیم مکانیک کوانتومی را برای گرانش تعمیم دهیم با مشکلات زیادی روبهرو میشویم. برای فهم گرانش کوانتومی به سیستمی نیازمندیم که رفتار کلاسیک و کوانتمی را با هم در بر داشته باشد که یکی از این نمونه سیستمها، سیاهچالهها هستند. از این رو بررسی ترمودینامیک سیاهچالهها میتواند قدمی به سمت فهم گرانش کوانتومی باشد.بهطور […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات …

از دیدگاه گیاه شناسی لوبیا روغنی با نام علمی Glycine max گیاهی است از تیره نخود) لگومینوز) که به صورت بوته‌ای استوار و با شاخ بر گ زیاد رشد می‌کند. ریشه سویا مستقیم و با انشعاب زیاد است اما در شرایط ایران ریشه در عمق ۳۰ سانتی متر خاک پراکنده است. بر روی ریشه سویا […]