دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه- قسمت ۵

تساوی در ارتباط با مبدأ، و اصول عالیه هستی. تساوی در ماهیت و مختصاتی که همه انسان‌ها دارای آن‌ها هستند. تساوی قراردادی در برابر حقوق قراردادی و وضعی و دیگر قوانینی که برای زندگی طبیعی انسان‌ها ضرورت دارد. ۱-۸-۲- مبحث دوم: اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری هنگامی‌که انسان تلاشها و مبارزات خود را برای […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق …

د- پذیرش پزشکی به معنای خاصدر این پذیرش پزشک به عنوان یاوری برای دادگاه می باشد. به طور کلی ماموریت یک پزشک عبارت است از معاینه، بررسی مورد درخواست شده که به پرونده قضایی ضمیمه می گردد. در رابطه با قربانیان خشونت، این پزشکان راجع به علت آسیب های وارده و تاثیرات آن بر روی […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق – تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۴۱

گر دیگران ز علم بـه کیوان رسیده انـد آه شبــانــه، آلــت کیـوان نــورد ماستامــروز اگـر دهیم به هم دست اتّحـاد فــردا بدون شبهــه جهـان پایمرد ماستبا مستولی شدن ظلم در جامعه،انصاف و وجدان از قاطبـه ی مردم سلب می شـود و به خاموشی می گـراید ؛ نقش کار و کارگر بی اهمیت تلقّی می شـود […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

منابع مقالات علمی : تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۱

چو درک کرده که مغلوب گشته کشورشان نثــار کرده در ایــن راه اشکی و آهیتو نیز مردی و غیرت از آن سه تن آموز جــوان کشور ایران اگــر وطن خواهیوی در اشعار خود مسائل گوناگون جامعه را مطرح می کند.مانند : گرایش به غربی ها در لباس پوشیدن(مینی ژوپ)،اوضاع بد مجلس و دروغ و دغل […]

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۳۱

چو درک کرده که مغلوب گشته کشورشان نثــار کرده در ایــن راه اشکی و آهیتو نیز مردی و غیرت از آن سه تن آموز جــوان کشور ایران اگــر وطن خواهیوی در اشعار خود مسائل گوناگون جامعه را مطرح می کند.مانند : گرایش به غربی ها در لباس پوشیدن(مینی ژوپ)،اوضاع بد مجلس و دروغ و دغل […]