دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه- قسمت ۵

تساوی در ارتباط با مبدأ، و اصول عالیه هستی. تساوی در ماهیت و مختصاتی که همه انسان‌ها دارای آن‌ها هستند. تساوی قراردادی در برابر حقوق قراردادی و وضعی و دیگر قوانینی که برای زندگی طبیعی انسان‌ها ضرورت دارد. ۱-۸-۲- مبحث دوم: اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری هنگامی‌که انسان تلاشها و مبارزات خود را برای […]