فایل های دانشگاهی

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌ گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان- قسمت ۵- قسمت 2

الف: نوع روش تحقیق:در این پژوهش هدف، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است. «در تحقیق پیمایشی پژوهشگر برای کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیح‌های افراد مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده می‌کند»(سلیمی، ۱۳۷۰). در این پژوهش از پرسشنامه استفاده خواهد گردید.ب: روش […]

فایل های دانشگاهی

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران مطالعه موردی بانک پارسیان- قسمت ۳

۱۹     ۲-۴-۱-تجربیات و ویژگی های مشتری……………………………………………………………………………………………………………..       ۲۰     ۲-۴-۲- رضایتمندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..       ۲۱     ۲-۵- صنعت بانکداری …………………………………………………………………………………………………………………………………….       ۲۱     ۲-۵-۱-بانک و بانکداری در گذر زمان…………………………………………………………………………………………………………….       ۲۲     ۲-۵-۲- کانالهای ارائه خدمات بانکها ………………………………………………………………………………………………………………       ۲۳ […]

فایل های دانشگاهی

راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت- قسمت ۲۲

«انا لا نعد الرجل مومنا حتی یکون لجمیع امرنا متبعا مریدا» (کلینی، ۱۳۶۵، ج۲: ۷۸)امام علیه السلام در این روایت به نحوی قاطع و صریح حتی ایمان را از کسانی که نسبت به اجرای بخشی از فرمایشات ایشان ـ و سایر اهل بیت ـ هم مطیع نیستند سلب می کند چه رسد به اینکه آنها شایستگی […]

فایل های دانشگاهی

حق انسان در محیط زیست- قسمت ۱۴

. ماده شماره ۱۲٫ ↑   . ماده شماره ۱۵٫ ↑   . ماده شماره ۱۴٫ ↑   . ماده شماره ۱۵٫ ↑   . ماده شماره ۲۰٫ ↑   . مهراب داراب‌پور، (۱۳۷۷)، قاعده مقابله با خسارت، چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش. ↑   . کنوانسیون برنامه محیط‌زیست سازمان ملل در باره کنترل و حمل و نقل زباله‌های خطرناک […]

فایل های دانشگاهی

ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک- قسمت ۱۰

استاندارد کدنویسی مجموعه ای از قواعد پذیرفته شده است که همه تیم توسعه در طول پروژه از آنها تبعیت می کنند. این استاندارد یک ساختار و قالب سازگار برای تولید کد منبع بر اساس زبان برنامه نویسی منتخب تیم ارائه میکند. این استاندارد همچنین ساختار ها و الگوهایی را که بایستی در طی توسعه از […]

فایل های دانشگاهی

بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک با تاکید بر میادین مشترک ایران- قسمت ۱۲

در میان این گروه از حقوقدانان، برخی تکلیف را فقط در مذاکره و همکاری خودداری از بهره برداری یکجانبه بدون شکل خاصی از مشارکت در بهره برداری می دانند و برخی دیگر همکاری را معادل بهره برداری اشتراکی مخزن معرفی و آن را در موقعیت در حال تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی یا […]

فایل های دانشگاهی

مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز- قسمت ۵

شکل ۱-۲: سبکهای فرزندپروری (اقتباس از مک کوبی و مارتین، ۱۹۸۳)   والدین مقتدر از انتظارات بالا و خودکنترلی فرزندانشان برخوردار بوده و سطوح بالایی از حساسیت، تعامل هیجانی و درگیری را از خود نشان می دهند. این والدین انعطاف پذیر و درخواست کننده هستند، عقاید و نظرات فرزندانشان را در نظر میگیرند ولی محدودیتهایی […]

فایل های دانشگاهی

پیش¬بینی کنترل علائم بیماری آسم بر مبنای میزان استرس ادراک شده- قسمت ۵

آسم یک بیماری هتروژن است که فاکتورهای ژنتیکی و محیطی روی آن اثر متقابل دارند. فاکتورهای خطر متعددی برای این بیماری توضیح داده شده ­اند.   دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir   ۲-۴٫آتوپی   آتوپی یک فاکتور خطر عمده برای آسم است و افرادی که آتوپی ندارند خطر ابتلای بسیار کمی برای […]

فایل های دانشگاهی

شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه- قسمت ۱۰- قسمت 2

مرحله پنجم: کدگذاری انتخابی   استراوس و کوربین، کدگذاری انتخابی را به همراه کدگذاری باز و محوری این‌گونه تشریح می‌کنند:«در کدگذاری باز، تحلیل‌گر به پدید آوردن مقوله‌ها و ویژگی‌های آن‌ ها می‌پردازد و سپس می‌کوشد تا مشخص کند که چگونه مقوله‌ها در طول بُعدهای تعیین‌شده تغییر می‌کنند. در کدگذاری محوری، مقوله‌ها به‌طور نظام‌مند بهبودیافته و […]

فایل های دانشگاهی

تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی- قسمت ۵

جهان امروز از کشورهای متعدد گوناگونی تشکیل شده که هریک به سبب تاریخ خاص خود از فرهنگ و زبان متفاوتی برخوردار است واین تنوع و گوناگونی ، گاهی امکان زندگی مشترک انسانها در کناریکدیگر را دشوار می سازد ، چرا که زبان صرفاً ابزار برای برقراری ارتباط نیست ، بلکه جهان بینی افراد ، قوه […]