دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

پژوهش – کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- قسمت ۶

 • افزایش داده های ایجاد شده از طریق ابزارهای الکترونیکی از قبیل تراکنش های خرید، عملیات بانکی، کارت های اعتباری و ماهواره ها.
 • افزایش داده های ایجاد شده از طریق وب سایت ها.
 • افزایش حجم ابزارهای ذخیره داده ها شامل انواع حافظه ها.
 • کاهش هزینه های پردازش اطلاعات.
 • وجود محیط های رقابتی با توجه به جهانی شدن کسب و کار.
 • وجود نرم افزارهای مفید داده کاوی.
 • ۲-۹-۴ ) پیش نیاز یک داده کاو موفق

  برای انجام یک داده کاوی موثر لازم است قبل از شروع به موارد زیر توجه داشته باشیم:

  1. ضمن آشنایی کامل با موضوع مورد بحث، مسئله داده کاوی به درستی تعریف و تبیین شود.
  2. داده ها موجود باشند.
  3. داده های موجود مرتبط، کافی، مناسب و پاکسازی شده باشند.
  4. مسئله با روش های پرس و جو یا سایر ابزارهای کار با بانک های اطلاعاتی قابل حل نباشد.
  5. نتایج حاصل از داده کاوی قابل اجرا و عملیاتی باشند.

  ۲-۹-۵) مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها

  برای کشف دانش از پایگاه داده ها پنج مرحله داریم که عبارتند از :

  1. انبارش داده ها
  2. انتخاب داده ها
  3. تبدیل داده ها
  4. کاوش در داده ها
  5. تفسیر نتیجه

  همانگونه که مشاهده می شود داده کاوی یکی از مراحل این فرایند است که به عنوان بخش چهارم آن نقش مهمی در کشف دانش از داده ها ایفا می کند.

  ۲-۹-۵-۱) انبارش داده ها

  وجود اطلاعات صحیح و منسجم یکی از ملزوماتی است که در داده کاوی به آن نیازمندیم. اشتباه و عدم وجود اطلاعات صحیح باعث نتیجه گیری غلط و در نتیجه اخذ تصمیمات ناصحیح در سازمانها می گردد و منتج به نتایج خطرناکی خواهد گردید که نمونه های آن کم نیستند. اکثر سازمانها دچار یک خلا اطلاعاتی هستند. در اینگونه سازمانها معمولا سیستم های اطلاعاتی در طول زمان و با معماری و مدیریت های گوناگون ساخته شده اند، به طوری که سازمان اطلاعاتی یکپارچه و مشخصی مشاهده نمی گردد. علاوه بر این برای فرایند داده کاوی به اطلاعات خلاصه و مهم در زمینه تصمیم گیریهای حیاتی نیازمندیم. هدف از فرایند انبارش داده ها فراهم کردن یک محیط یکپارچه جهت پردازش اطلاعات است. در این فرایند، اطلاعات تحلیلی و موجز در دوره های مناسب زمانی سازماندهی و ذخیره می شود تا بتوان از آنها در فرایند های تصمیم گیری که از ملزومات آن داده کاوی است، استفاده شود. به طور کلی تعریف زیر برای انبار داده ها ارائه می گردد :
  انبار داده ها، مجموعه ای است موضوعی، مجتمع، متغیر در زمان و پایدار از داده ها که به منظور پشتیبانی از فرایند مدیریت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

  ۲-۹-۵-۲) انتخاب داده ها

  انبار داده ها شامل انواع مختلف و گوناگونی از داده ها است که همه آنها در داده کاوی مورد نیاز نیستند. برای فرایند داده کاوی باید داده ها ی مورد نیاز انتخاب شوند. به عنوان مثال در یک پایگاه داده های مربوط به سیستم فروشگاهی، اطلاعاتی در مورد خرید مشتریان، خصوصیات آماری آنها، تامین کنندگان، خرید، حسابداری و … وجود دارند. برای تعیین نحوه چیدن قفسه ها تنها به داده ها یی در مورد خرید مشتریان و خصوصیات آماری آنها نیاز است. حتی در مواردی نیاز به کاوش در تمام محتویات پایگاه نیست بلکه ممکن است به منظور کاهش هزینه عملیات، نمونه هایی از عناصر انتخاب و کاوش شوند.

  ۲-۹-۵-۳)تبدیل داده ها

  هنگامی که داده های مورد نیاز انتخاب شدند و داده ها ی مورد کاوش مشخص گردیدند، معمولا به تبدیلات خاصی روی داده ها نیاز است. نوع تبدیل به عملیات و تکنیک داده کاوی مورد استفاده بستگی دارد، تبدیلاتی ساده همچون تبدیل نوع داده ای به نوع دیگر تا تبدیلات پیچیده تر همچون تعریف صفات جدید با انجام عملیاتهای ریاضی و منطقی روی صفات موجود.

  ۲-۹-۵-۴) کاوش در داده ها

  داده های تبدیل شده با استفاده از تکنیکها و عملیاتهای داده کاوی مورد کاوش قرار می گیرند تا الگوهای مورد نظر کشف شوند.

  ۲-۹-۵-۵) تفسیر نتیجه

  اطلاعات استخراج شده با توجه به هدف کاربر تجزیه و تحلیل و بهترین نتایج معین می گردند. هدف از این مرحله تنها ارائه نتیجه (بصورت منطقی و یا نموداری) نیست، بلکه پالایش اطلاعات ارایه شده به کاربر نیز از اهداف مهم این مرحله است.

  ۲-۹-۶) الگوریتمهای داده کاوی

  فرایند داده کاوی برای ساخت مدلهایی که بتواند دانش ارزشمند برای کسب و کار را از میان انبوه دادهها استخراج کند، از الگوریتمهای زیادی بهره میگیرد. دسته بندی مشهوری از این الگوریتمها ارائه شده است که نشان دهندهی ریشههای علمی داده کاوی نیز میباشند. در این دسته بندی الگوریتمهای مورد نیاز داده کاوی از سه منبع عمده تامین میشوند. برخی از معروفترین این الگوریتمها به همراه شاخه مولد آن در نگاره شماره ۲-۱ آمده است.
  نگاره شماره ۲-۱: الگوریتمهای مشهور داده کاوی و خواستگاه آنان

  برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.