فایل های دانشگاهی

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران مطالعه موردی بانک پارسیان- قسمت ۳

۱۹

 

 

۲-۴-۱-تجربیات و ویژگی های مشتری……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

۲۰

 

 

۲-۴-۲- رضایتمندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

۲۱

 

 

۲-۵- صنعت بانکداری …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

۲۱

 

 

۲-۵-۱-بانک و بانکداری در گذر زمان…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

۲۲

 

 

۲-۵-۲- کانالهای ارائه خدمات بانکها ………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

۲۳

 

 

۲-۶- بانکداری الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

۲۴

 

 

۲-۶-۱- خدمات بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

۲۴

 

 

۲-۶-۲-مزایای بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

۲۶

 

 

۲-۶-۳-مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………………

 

 

 

۲۷

 

 

۲-۶-۴-مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران………………………………………………………………………..

 

 

 

۲۷

 

 

۲-۶-۴-۱- جنبه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

۲۷

 

 

۲-۶-۴-۱-۱-مشکلات مربوط به زیرساختهای اساسی…………………………………………………………………………………………

 

 

 

۲۸

 

 

۲-۶-۴-۱-۲- کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای پیشبرد بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………..

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

۳۰

 

 

۲-۶-۴-۱-۳- موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی در گسترش بانکداری الکترونیکی……………………………………………
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

۳۱

 

 

۲-۶-۴-۲-جنبه های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

۳۱

 

 

۲-۷- بانکداری اینترنتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

۳۴

 

 

۲-۷-۱- انواع بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *