دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران۹۰- قسمت ۷

 • گواهی سپرده غیرقابل معامله[۱۸]: این اوراق بوسیله بانکهای تجاری و دیگر سازمانهای مالی منتشر میشوند و دارای سررسیدهای مختلفی هستند که همزمان با افزایش سررسید نرخ بهره آن نیز افزایش می‌یابد.
 • حسابهای پس‌انداز بازار پول[۱۹]: این اسناد دارای سقف نرخ بهره نبوده و نرخ بهره آن با نرخ رقابتی بازار پول تنظیم می‌گردد و تا میزان مشخصی توسط شرکتهای بیمه دولتی ، بیمه میشود.
 • اوراق قرضه پس‌انداز دولتی[۲۰]: شامل بدهی دولت مرکزی می‌باشد که غیرقابل انتقال و معامله است ومیتواند بعنوان وثیقه بکار برده شود.نرخ بهره این اوراق باتوجه به مدت نگهداری و سطح عمومی نرخ بهره هر شش ماه تجدید و معاف از مالیات است.
 • ابزارهای قابل معامله[۲۱]
  این گروه از ابزارهای مالی را در سه دسته ابزارهای «بازارپول،بازار سرمایه و مشتقه‌ها » مورد بررسی قرار می‌دهیم:
  اوراق بهادار بازار پول[۲۲] : این اوراق درجه نقدشوندگی بالا و ریسک کمی دارند و بوسیله دولتها ،موسسات مالی و شرکتها فروخته میشوند. سررسید این اوراق از یک روز تا یک سال میباشد. سرمایه‌گذاران اغلب بصورت مستقیم در این اوراق سرمایه گذاری میکنند(جنانی،۱۳۷۷).
  ابزارهای عمده بازار پول:

  1. اوراق خزانه[۲۳]: این اوراق توسط خزانه داری کشورها منتشر می‌شود و سررسید انها کمتر از یک سال میباشد.به این اوراق بهره تعلق نمیگیرد و در عوض با تخفیف فروخته میشود و در سررسید قیمت اتی پرداخت می‌شود. انتشار و فروش این ابزار توسط دولت در زمان تورم یکی از ابزارهای سیاستهای پولی میباشد. معمولا نرخ اوراق خزانه سی روزه در محاسبات مالی به نمایندگی نرخ بازده بدون ریسک بکار می‌رود(۱۹۹۵ Elton & Gruber,).
  2. قراردادهای بازخرید[۲۴]: توافق نامه‌ای مابین وام‌گیرنده و وام‌دهنده برای خرید وفروش اوراق بهادار دولتی می‌باشد. وام گیرنده اوراق را به وام دهنده می‌فروشد و تعهد می‌نماید که در تاریخی معین با قیمتی مشخص که معمولا بالاتر از قیمت فروش است ، آن را بازخرید کند.سررسید این اوراق معمولا کمتر از ۱۴ روز میباشد. این اوراق نقش وثیقه را داشته و در واقع یک نوع روش تامین مالی میباشد. درصورتیکه سررسید این توافق نامه ها سی روز یا بیشتر باشد ، قرارداد بازخرید مدت دار[۲۵] نامیده می‌شود.
  3. نرخ بین بانکی پیشنهادی لندن(لایبور)[۲۶]: لایبور نرخی است که بانکهای بین المللی بزرگ در لندن وجوه را در آن نرخ بین خود مبادله میکنند و نرخ پایه تعیین انواع وامهای بلندمدت حتی در آمریکا میباشد. این امر کاملا طبیعی است که ابزارهای بدهی بلند مدت نرخهایی داشته باشد که بصورت دوره‌ای تغییر میکنند و نیزبرخی از ویژگیهای ابزارهای کوتاه مدت را داشته باشند.این نرخهای متغیر معمولا بصورت «نرخ لایبور به علاوه یک مقدار ثابت تعیین می‌شود(۱۹۹۵Elton & Gruber,).
  4. گواهی سپرده قابل معامله[۲۷]: این اوراق بوسیله بانکها با نرخ بهره و سررسید مشخصی که عملا زیر یکسال است منتشر میگردد.این اوراق در بورس قابل معامله بوده و اصل و بهره آن در زمان سررسید پرداخت میگردد.
  5. اوراق تجاری[۲۸] : اسناد کوتاه مدتی است که توسط شرکتهای معتبر دارای توان مالی قوی منتشر میشوند.معمولا این اوراق بدون وثیقه میباشد و سررسید آنها کمتر از نه ماه میباشد و با تخفیف فروخته میشود. ریسک و بازده این اوراق بیشتر از اوراق خزانه میباشد.

  اوراق بهادار بازار سرمایه:این گروه از اوراق در مقایسه با اوراق بهادار بازار پول از درجه نقد شوندگی پایین تری برخوردار میباشد و عمدتا فاقد سررسید بوده و یا سررسید آنها بیش از یکسال میباشد. ریسک و بازده این اوراق بالاتر از ابزارهای بازار پول می‌باشد.

  1. اوراق بهادار بادرآمد ثابت :این نوع اوراق بهادار که رایجترین آنها اوراق قرضه(به نوعی اوراق مشارکت در ایران) میباشد دارای برنامه های پرداخت معینی بوده و مبلغ و تاریخ هر پرداخت از قبل مشخص است.اوراق قرضه در واقع قراردادهایی برای استقراض پول میباشند که طبق این قرارداد قرض گیرنده (ناشر اوراق) متعهد میشود که اصل قرضه را درتاریخ معین بازپرداخت نموده و در فواصل زمانی معین مبالغی را تحت عنوان بهره به دارنده ورقه قرضه پرداخت نماید. اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه سازمانهای دولتی، اوراق قرضه شهرداریها، اوراق قرضه شرکتها از مهمترین انواع اوراق قرضه میباشند.
  2. اوراق سهام: برخلاف اوراق بهادار با درآمد ثابت ، این اوراق نسبت به سود و داراییهای شرکت پس از ادای تعهدات شرکت به اوراق بهادار با درامد ثابت دارای حقوق و ادعاست.

  ۱-۲- سهام ممتاز: این نوع ابزار مالی بیشتر به نام اوراق بهادار دورگه شناخته میشود. زیرا همزمان دارای مزایای سهام و نیز اوراق قرضه با درامد ثابت میباشد. دارندگان این اوراق در زمان ورشکستگی و پرداخت سود نسبت به سهام عادی دارای اولویت هستند.سهام ممتاز جانشینی برای اوراق قرضه میباشد ولی نسبت به اوراق قرضه دارای ریسک و بازده بالاتری میباشد.
  ۲-۲- سهام عادی:دارنده سهام عادی به نسبت تعداد سهامی که از کل سهام شرکت دارد مالک شرکت محسوب میشود.سهام عادی فاقد سررسید میباشد.از حقوق سهامدار عادی میتوان به «حق دریافت سود سهام در هنگام تقسیم سود،حق رای در انتخاب هیئت مدیره و بازرسان شرکت و سایر تصمیمات مجامع عمومی» اشاره کرد.از آنجا

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  ییکه سهام عادی سررسید نمیشوند دارندگان آن لزوما حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارند. تنها سود تقسیمی هرسال بصورت نقدی و یا بصورت سهام جایزه (افزایش سرمایه)پرداخت می‌شود.مهمترین مزایای سهام عادی رشد قیمت آن افزایش سود بالقوه سهام عادی در آینده میباشد.سهام عادی دارای نوسانات قیمتی بالایی میباشد از اینرو نسبت به اوراق قرضه و سهام ممتاز دارای ریسک و بازدهی بالاتری میباشد.
  اوراق مشتقه[۲۹]: اوراق بهاداری هستند که ارزش آنها ناشی از اوراق بهادار معینی میباشد.دو نوع از مهمترین اوراق مشتقه، پیمان تحویل آتی[۳۰] و برگه اختیار خرید[۳۱] میباشد. اوراق مشتقه معمولا برروی ارز، اسناد بهادار ،کالاها یا فلزات گرانبها صادر میگردد.قیمت این اوراق متناسب با تغییرات نرخ ارز،بهره شاخص سهام و یا قیمت کالا میباشد.اوراق مشتقه ابزاری برای کاهش یا انتقال خطر میباشد که فاصله زمانی موجود تا اعمال آنها کمک میکند تا مخاطرات تعدیل گردد(راعی،تلنگی،۱۳۸۳).

  سرمایه‌گذاری غیرمستقیم:

  واسطه‌های‌مالی(بانک‌های‌تجاری،موسسات‌وام‌و‌‌پس‌انداز،‌‌‌‌‌شرکت‌های‌بیمه،صندوق‌های‌ بازنشستگی،صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و…) از طریق انتشار حق مالی ،با تعهد خودشان و عرضه آنها به مشارکت کنندگان در بازار سرمایه پول بدست می‌آورند و آنگاه این وجوه را سرمایه‌گذاری می کنند. سرمایه‌گذاری‌های واسطه‌های مالی ممکن است به صورت وام یا اوراق بهادار باشد.این نوع سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری مستقیم می‌نامند. مشارکت کنندگان در بازار که دارنده حق مالی صادر شده توسط واسطه‌های مالی هستند در واقع سرمایه گذاری غیر مستقیم انجام داده‌اند. سرمایه‌گذارانی که وجوه خود را در اختیار شرکتهای سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند،سهام شرکت سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کنند که به سهامدار این حق را میدهد که نسبت به سرمایه‌اش سهمی از درآمد پرتفویی را دریافت کند. پرتفوی شرکتهای سرمایه‌گذاری بیانگر سرمایه گذاری مستقیم و سهام سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری در واقع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم می‌باشد.

  انواع سرمایه‌گذاری

  سرمایه گذاری ها به دو شکل عمده واقعی و مالی تقسیم می شوند. سرمایه گذاری های واقعی، نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی به دست می آورد. خرید ملک یا آپارتمان نمونه ای از این سرمایه گذاری است . در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا‌کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولا جریانی از وجوه نقد است به دست می‌آورد.
  در اقتصاد های سنتی اکثر سرمایه گذاری ها از نوع واقعی بوده اند، اما در اقتصاد پیشرفته عمده سرمایه‌گذاری ها بر روی دارایی های متمرکز صورت می گیرد و توسعه مؤسسات سرمایه گذاری مالی راه را برای سرمایه گذاری واقعی امکان پذیرتر می کند. در واقع این دو شکل سرمایه گذاری نه تنها در مقابل یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم نیز می‌باشند.

  محیط سرمایه‌گذاری

  محیط سرمایه گذاری در برگیرنده انواع اوراق بهادار قابل معامله می باشد و از طرف دیگر، وقتی صحبت از محیط سرمایه گذاری می شود، باید مکان و چگونگی خرید و فروش اوراق بهادار را نیز مدنظر قرار دهیم . به طور کلی، می توان اجزای محیط سرمایه گذاری را به سه دسته تقسیم کرد:

  1. اوراق بهادار یا دارایی های مالی
  2. بازارهای اوراق بهادار یا بازارهای مالی
  3. واسطه ها یا مؤسسات مالی

  فرآیند سرمایه‌گذاری

  در فرآیند سرمایه گذاری به چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذار در اوراق بهادار قابل معامله و میزان سرمایه گذاری در هر کدام از انواع اوراق و زمان انجام سرمایه گذاری پرداخته می شود. رویه‌ای شامل مراحل زیر برای تصمیم گیری در این باره به عنوان اساس فرآیند سرمایه گذاری مطرح می باشد: