دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق – ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران۹۰- قسمت ۵

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

از مهمترین مسئولیت‌های مدیریت سرمایه گذاری ، تخصیص بهینه منابع محدود مالی می باشد زیرا نتیجه نهایی همه ی تلاش های مدیریت سرمایه گذاری در این مرحله نمود پیدا می کند. سرمایه گذاران در هر قالبی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدودِ خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه گذاری، به صورت بهینه به گزینه های مختلف سرمایه گذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود به صورت مناسب به گزینه های سرمایه گذاری تخصیص می یابد، ساز وکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت می کند. متأسفانه یکی از مشکلات عمده ای که بازار سرمایه ی اکثر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی است. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصت های مناسب سرمایه گذاری با استفاده از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیش‌بینی متغیّرهای ضروری تصمیم گیری است.

کاربرد نتایج تحقیق:

اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازارسرمایه، معلول ناتوانی آن ها در انجام پیش بینی های مناسب از متغیّرهای مربوطه است. بنابراین چنان چه با استفاده از ابزارها و یا مدل های مناسب بتوانیم متغیّرهای ضروری تصمیم گیری را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، منابع مالی به گونه ای مناسب‌تر هدایت می شوند و بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد. ابزارهای اندازه گیری ریسک که تا به حال مورد استفاده‌ی سرمایه گذاران بوده‌است، با توجه به محدودیت‌هایی که هم از نظر تئوریکی و هم از نظر عملی دارند، نتوانسته‌اند ریسک را آنچنان که در دنیای واقعی هست، مورد سنجش قرار دهند. بدین معنی که در بعضی موارد بیشتر و در بعضی دیگر کمتر از آن چه هست اندازه گیری کرده اند. نتایج این تحقیق می‌تواند معیار دقیق و مناسب‌تری را برای اندازه‌گیری ریسک ارائه دهد تا بتوان ریسک را همان گونه که هست مورد بررسی قرار دهیم.از این رو سه گروه می توانند از نتایج تحقیق حاضر بهره مند شوند:
الف) با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی رابطه ریسک نامطلوب و بازده سهام پرداخته است، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران می توانند یافته های تحقیق حاضر را در جهت بهبود ارزیابی ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس و همچنین حمایت از حقوق صاحبان سهام و افزایش کارایی بازار و رتبه بندی شرکت ها به کار گیرند.
ب) سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی نیز برای تعیین گزینه های مناسب سرمایه گذاری، می توانند یافته های تحقیق حاضر را به کار گیرند. به عبارت دیگر تخصیص سرمایه در بازار مالی با کارایی بیشتری همراه خواهد بود (به عبارتی دیگر، کارایی تخصیصی بازار سرمایه افزایش خواهد یافت).
ج) کلیه تحلیلگران، محققان و دانشجویان رشته های مالی و حسابداری می توانند، یافته های تحقیق حاضر را برای اهداف علمی و مطالعاتی به کار گیرند.

روش تحقیق:

روش تحقیق حاضر توصیفی ، مبتنی بر همبستگی و از نوع تحقیقات شبه تجربی و در حوزه تحقیقات مدیریت مالی می باشد. برای بررسی روابط میان معیار های ریسک نامطلوب و ریسک سنتی با بازدهی از روش رگرسیون استفاده می گردد.

جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که ویژگی‌های تعریف شده درتحقیق را دارا هستند،می باشند.

روش و طرح نمونه برداری

برای انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونه گیری حذفی استفاده می شود و شرکت هایی که به عنوان نمونه انتخاب می شوند از فیلترهای ذیل میگذرند:

  1. حذف شرکتهایی که سهام آنها برای اولین بار در طی دوره مطالعه عرضه گردیده است. زیرا داده‌های آنها جهت بررسی و استخراج پارامترهای مورد مطالعه کافی نیست و از طرف دیگر قیمت سهام شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس دارای نوسانات غیر عادی می‌باشد که به عملکرد سهم و بازار ارتباط چندانی ندارد.
  2. حذف شرکت‌هایی که دارای وقفه معاملاتی بیش از یک ماه می‌باشد.
  3. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق (بازده روزانه سهام، تعداد روزهای معامله،) از اسفند ماه سال۱۳۸۴ تا اسفند ماه ۱۳۸۸ در دسترس باشند.

ابزار گردآوری داده ها

در این تحقیق اطلاعات به دو روش زیر گردآوری خواهد شد:
الف) برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای (شامل کتب، مجلات و پایان نامه های تحصیلی) استفاده می شود و تعدادی از مقالات داخلی و خارجی مورد استفاده در این تحقیق از طریق اینترنت دریافت خواهد شد.
ب) در این تحقیق اطلاعات مربوط به شرکت ، از طریق بانک اطلاعاتی ره آورد نوین گردآوری می شود.

ابزار تجزیه و تحلیل:

شاخص قیمت و بازده سهام شرکتهای انتخاب شده نیز با استفاده از نرم افزار ره‌آورد نوین محاسبه می شود و با استفاده از نرم افزار Excel فرآوری و معیارهای ریسک سیستماتیک محاسبه میگردد. محاسبات مربوط به رگرسیون با استفاده از نرم افزار های EViews صورت می پذیرد.

  • قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی):

قلمرو زمانی تحقیق حاضر از فروردین سال ۱۳۸۵ تا فروردین سال ۱۳۸۹ به مدت ۴ سال می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر نیز مربوط به حوزه مالی و بازار س

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

رمایه می باشد.

متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها:

  • نرخ بازده سهام (Ri,t):درصد تغییر ثروت یک دارایی در یک دوره زمانی
  • نرخ بازده بازار (Rm,t) :درصد تغییرات ماهانه شاخص کل قیمت بازار سهام تهران می باشد.
  • نرخ بازده بدون ریسک(Rf) :سود سالیانه علی الحساب اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.
  • بتای سنتی:تغییر پذیری یا ریسک سیستماتیک سبد سرمایه گذاری در مقایسه با بازار می باشد.