دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران۹۰- قسمت ۶

Βim==

  • نمادi بیانگر دارایی ،m بیانگر شاخص بازار و نمادµ نشان دهنده‌ی میانگین بازدهی می باشد.
  • E(Ri,t) : بازده مورد انتظار

E(Ri,t)=Rf+

  • معیارهای ریسک نامطلوب:

مطابق تعریف سنتی ریسک و استفاده از واریانس به عنوان معیار ر یسک، درمحاسبه ی بتای معمولی از تمامی داده های مربوط به بازدهی استفاده می شود. ولی درمحاسبه ی بتای(و گامای) نامطلوب که مبتنی بر مفهوم نیمه واریانس است ، فقط از داده های دارای شرط مطابق با تعریف جدید ریسک، استفاده می شود.
نیمه واریانس
SVESit=E [min{ R i,t – µi,t , ۰}۲]
بتای نامطلوب:
ΒES im=
گامای نامطلوب:
ΥESi,m=
بر مبنای معیار‌های ریسک نامطلوب مذکور می‌توانیم تعریف جدیدی از رابطه‌ی ریسک و بازده البته برمبنای روش قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه‌ای(CAPM) به شرح ذیل ارائه دهیم:
E(Ri,t)=Rf+
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد . به همین خاطراست که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. اما آیا می توان جایی را پیدا کرد که سرمایه گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پر خطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب ر ا دار ا می باشد. معمولا سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می باشند .
در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت . این موضوع موجب می شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری های خود مدنظرقرار دهد . به عبارت دیگر، سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می کند. از یک طرف، سرمایه‌گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر ، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می‌سازد.
معمولاً در اقتصاد و بخصوص در سرمایه گذاری فرض بر این است که سرمایه گذاران منطقی عمل می کنند. سرمایه گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می دهند و طبیعی است که در این حالت می توان گفت سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک علاقه ای ندارند، به عبارت دقیقتر سرمایه گذاران ریسک گریز هستند. یک سرمایه گذار ریسک گریز[۱۵]، کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده مناسبی دارد . باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست، اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد، چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد . در واقع، سرمایه گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم گیری های خود تحت شرایط ریسک، به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی کنند .

سرمایه‌گذاری

از دیدگاه کلی، سرمایه گذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول هایی بیشتر در آینده است . به عبارت دیگر سرمایه گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده.
در سرمایه گذاری دو ویژگی متفاوت و مهم وجود دارد که عبارتند از زمان و ریسک .

روش های سرمایه‌گذاری و انواع اوراق بهادار

سرمایه گذاری مستقیم
هنگامیکه سرمایه‌گذار بطور مستقیم اقدام به خرید انواع اوراق بهادار نماید سرمایه گذاری مستقیم انجام داده است.نکته قابل توجه این است که برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاری مستقیم ، قابل معامله و برخی غیرقابل معامله می‌باشد .
اوراق بهادار غیرقابل معامله
مهمترین ویژگی این داراییها آنست که ارتباط مستقیمی بین دارنده و صادر کننده آن وجود دارد.برای مثال دارنده حساب بانکی برای افتتاح و یا هنگام بستن حساب مستقیما با بانک در ارتباط می‌باشد. سرمایه‌گذاری در این گروه از داراییها دارای امنیت زیادی می‌باشد زیرا سازمانهای ذیربط اغلب دولتی و یا بیمه شده می‌باشند. داراییهای این گروه ، دارای درجه نقدشوندگی[۱۶] بالا و بازده کمتر نسبت به دیگر ابزارهای مالی می‌باشند. چهارگروه اصلی داراییهای غیرقابل معامله به قرار زیر می‌باشند:

  1. سپرده‌های پس‌انداز[۱۷]: متداولترین نوع سرمایه‌گذاری سپرده‌های پس‌انداز است. این وجه معمولا در بانکهای تجاری و یا موسسات مالی (موسسات و صندوق‌های اعطای وام ،پس‌انداز و اعتباری)نگهداری میشود. «قابلیت نقدشون
    دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

    دگی بالا و درجه اطمینان بالا» از مهمترین ویژگیهای این نوع داراییها میباشد و در طول دوره نگهداری به آنها سود سپرده تلق می‌گیرد.