دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله

تحقیق – ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران۹۰- قسمت ۱۸

=درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
=مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا مطالبات
البته چنانچه مجمع عمومی فوق‌العاده (در رابطه با افزایش سرمایه) قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (در رابطه با تقسیم سود) باشد در آن صورت فرمول به صورت زیر خواهد بود (راعی و تلنگی،۱۳۸۳):
Rit=

نرخ بازده بازار(Rmt):

نرخ بازدهی بازار در این تحقیق به‌صورت در تغییرات ماهانه‌ی شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران تعریف شده است. یعنی:
Rmt=
نرخ بازده بدون ریسک(Rf) :
نرخ بازده‌ بدون ریسک در این تحقیق برای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت(۱۷درصد) در نظر گرفته شده است که با توجه به ماهانه بودن دوره‌ی محاسبه متغیرها ، در انجام تحلیل‌ها نرخ بدون ریسک هم بر حسب ماهانه لحاظ شده است.

بتای سنتی(β)

بتا معیاری از تغییرپذیری یا ریسک سیستماتیک یک دارایی و یا یک سبد سرمایه گذاری در مقایسه با بازار است که به صورت زیر مورد محاسبه قرار می گیرد:
im==

معیارهای ریسک نامطلوب

مطابق تعریف سنتی ریسک و استفاده از واریانس به عنوان معیار ریسک، درمحاسبه ی بتای معمولی از تمامی داده های مربوط به بازدهی استفاده می شود. ولی درمحاسبه‌ی بتای (و گامای) نامطلوب که مبتنی بر مفهوم نیمه واریانس است ، فقط از داده های دارای شرط مطابق با تعریف جدید ریسک، استفاده می‌شود.

نیمه واریانس

=E [min{ R i,t – µi,t , ۰}۲]

بتای نامطلوب

=

گامای نامطلوب:

 

جمع‌آوری اطلاعات

برای آنکه داده‌های تجربی را از یک حالت مجموعه‌ نا منظم به صورت یک مجموعه سیستماتیک و متشکل تبدیل کنیم لازم است این داده‌ها را با استفاده از روشهای معین،تلخیص، تنظیم و طبقه‌بندی کنیم و به صورت جداول آماری نمایش دهیم.

جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق مزبور شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.در انتخاب نمونه سعی شده‌است شرکتهایی در نظر گرفته‌ شود که تا قبل از آغاز دوره تحقیق یعنی اسفند ۱۳۸۴ در بورس پذیرفته شده‌باشد.

دوره مالی مورد آزمون

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق (بازده ماهانه سهام، تعداد روزهای معامله،) از اسفند ماه سال۱۳۸۴ تا اسفند ماه ۱۳۸۸ جمع‌آوری گردیده است.

انتخاب شرکت‌های نمونه

برای انتخاب نمونه تحقیق از روش نمونه گیری حذفی استفاده می شود و شرکت هایی که به عنوان نمونه انتخاب می شوند از فیلترهای ذیل میگذرند:

  1. حذف شرکتهایی که سهام آنها برای اولین بار در طی دوره مطالعه عرضه گردیده است. زیرا داده‌های آنها جهت بررسی و استخراج پارامترهای مورد مطالعه کافی نیست و از طرف دیگر قیمت سهام شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس دارای نوسانات غیر عادی می‌باشد که به عملکرد سهم و بازار ارتباط چندانی ندارد.
  2. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق (بازده روزانه سهام، تعداد روزهای معامله،) از اسفند ماه سال۱۳۸۴ تا اسفند ماه ۱۳۸۸ در دسترس باشند.

روش جمع‌آوری و منابع اطلاعات

در این تحقیق اطلاعات به دو روش زیر گردآوری شده است:
الف) برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای (شامل کتب، مجلات و پایان نامه های تحصیلی) استفاده شده و تعدادی از مقالات داخلی و خارجی مورد استفاده در این تحقیق از طریق اینترنت دریافت گردیده است.
ب) در این تحقیق اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و بازار سرمایه ، از طریق بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین گردآوری شده است. جهت اطمینان از صحت داده‌ها به صورت نمونه‌ای با داده‌های موجود در سایت اطلاعاتی بورس تهران مورد مقایسه قرار گرفته است.

نحوه انجام آزمون فرضیه‌ها و روش تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.